Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2022-06-10

Adatkezelési Tájékoztató

1. Tájékoztató

A https://gabit.hu/ oldalon történő vásárlás során személyes adatokat adhat meg, melyeket:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), a természetes személyeknek
 • a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”),
 • a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”),
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”), valamint a
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) és
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”),
 • valamint A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”)

alapján kezelünk.

A hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.

Az adatai megadása nem kötelező, viszont azok hiányában nem tudja megvásárolni a webshopban található termékeket, szolgáltatásokat.

2. Az adatkezelő személye

Cégnév SZ & P Hungary Consulting Kft.
Székhely 2766 Tápiószele Őrhegy út 5.
Adószám 14860388-2-13
Cégjegyzékszám 13-09-229376
Kibocsájtó cégbíróság Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróság
Elektronikus elérhetőség info@gabit.hu
Telefonos elérhetőség +36 30 282 0020 (normál díjszabású)

A Továbbiakban: Adatkezelő

3. A kezelt személyes adatok köre, célja és időtartama

3.1. Honlap látogatói adatok

Adatkezelés megnevezése Honlap látogatói adatok
Cél A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése,a honlap funkcióinak elősegítése, fokozása, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Jogalap A GDPR 6. cikk (1) a) pontja az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3)bekezdése. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, adja meg az érintett.
Érintettek köre A weboldal felhasználói
Adatok leírása Dátum, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasználó számítógépének IP címe.
Adatok forrása Böngésző és webszerver
Adatok kezelésének időtartama Webszerver logokban az IP cím törlésre kerül egy héten belül.
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja -
Az adatkezelő neve és címe SZ & P Hungary Consulting Kft., 2766 Tápiószele Őrhegy út 5.
Az adatfeldolgozó neve és címe -
A tényleges adatkezelés helye https://portal.gabit.hu és https://gabit.hu
A tényleges adatfeldolgozás helye https://hostingazis.hu és UNAS bérelhető webáruház https://gabit.hu
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége VPS szolgáltató
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Informatikai rendszer

3.2. Cookie (sütik) kezelése

Adatkezelés megnevezése Honlap Cookie kezelése
Cél Felhasználók azonosítása, megkülönböztetése. Munkamenetek azonosítása
Jogalap A GDPR 6. cikk (1) a) pontja az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3)bekezdése., az érintett önkéntes hozzájárulása. Sütik elfogadása gomb.
Érintettek köre A weboldal felhasználói
Adatok leírása Munkamenet azonosító, dátum, idő.
Adatok forrása Böngésző és webszerver
Adatok kezelésének időtartama A weboldal használatának idejéig
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja -
Az adatkezelő neve és címe SZ & P Hungary Consulting Kft., 2766 Tápiószele Őrhegy út 5.
Az adatfeldolgozó neve és címe -
A tényleges adatkezelés helye https://portal.gabit.hu és https://gabit.hu
A tényleges adatfeldolgozás helye https://hostingazis.hu és UNAS bérelhető webáruház https://gabit.hu
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége VPS szolgáltató, UNAS bérelhető webáruház
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Informatikai rendszer

3.3. Vásárlói adatbázis, vásárlók adatainak kezelése, regisztráció, saját profil kezelése

3.3.1. A https://portal.gabit.hu regisztráció

Ezen a weboldalon nem lehet regisztrálni. Ügyfél profil kezelés nem történik.

3.3.2. A https://portal.gabit.hu weboldalon le lehet kérni a vásárló által helyesen leadott rendelés adatait

Ehhez két adatra van szükség: Rendelésszám és Számlázási irányítószám. Ezzel az információval csak a vevő rendelkezhet.

3.3.3. A https://gabit.hu weboldalon egy UNAS webáruház üzemel (továbbiakban: Webáruház)

A vásárló csak itt tudja leadni a rendelését. Megrendeléskor az érintett vásárló megadja személyes adatait és az adatok megadásával az érintett hozzájárulását adja, hogy azokat a cég vásárlókezeléshez is felhasználja.

3.3.4. A Webáruház a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi

A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely megrendelő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Adatkezelés megnevezése Vásárlók adatainak kezelése, regisztráció, saját profil kezelése, adatbázis építése
Cél Az Webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, vevőutángondozás, direktmarketing
Jogalap A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. §(1)-(2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
Érintettek köre A Webáruház vásárlók, regisztrálók
Adatok leírása Vevő azonosítósszám, vezeték és keresztnév, szállítási cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám (mobil/vezetékes), a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes megrendelések adatai (dátum, időpont, választott termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Adatok forrása Vásárló, felhasználó
Adatok kezelésének időtartama A direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. A vásárlói adatbázisba kerülés esetén: az Webáruház megszűnéséig, Adattörlés esetén a tilalmi listán: az Webáruház megszűnéséig, A regisztráció nélküli vásárlók esetében és a regisztrációval rendelkezők esetében a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja Bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Bank felé.
Az adatkezelő neve és címe SZ & P Hungary Consulting Kft., 2766 Tápiószele Őrhegy út 5.
Az adatfeldolgozó neve és címe -
A tényleges adatkezelés helye https://gabit.hu UNAS bérelhető webáruház
A tényleges adatfeldolgozás helye https://gabit.hu UNAS bérelhető webáruház
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége UNAS bérelhető webáruház
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Informatikai rendszer

3.4. Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás

Adatkezelés megnevezése Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás
Cél Az üzleti értékesítés és marketing aktivitások kapcsán a Webáruház rendelkezésére álló adatok felhasználásával az ügyfelek részére történő ajánlattétel, marketing célú megkeresés lebonyolítása, az ügyféligénynek megfelelő szolgáltatásokra vonatkozó eseti ajánlattétel, tájékoztatás.
Jogalap A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja - webes környezetben tett jelölése írásos hozzájárulása
Érintettek köre Vásárlók
Adatok leírása Vezeték és keresztnév, e-mail cím
Adatok forrása Vásárlók
Adatok kezelésének időtartama Az Webáruház megszűnéséig, visszavonásig
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja Bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Bank felé.
Az adatkezelő neve és címe SZ & P Hungary Consulting Kft., 2766 Tápiószele Őrhegy út 5.
Az adatfeldolgozó neve és címe HostingBazis Bt. 4642 Tornyospálca, Mándoki utca 40.
A tényleges adatkezelés helye Üzemeltetett VPS szerver adatbázis
A tényleges adatfeldolgozás helye Üzemeltetett VPS szerver adatbázis
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége VPS szolgáltató
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Informatikai rendszer

3.5. Hírlevél

Jelenleg nem használunk hírleveleket.

3.6. Telefonbeszélgetések, ügyfélszolgálat

Adatkezelés megnevezése Telefonbeszélgetések, ügyfélszolgálat
Cél Ügyfélszolgálat
Jogalap A 1997. évi CLV. törvény 17/B. § - törvényi rendelkezés alapján jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja
Érintettek köre Webáruházban vásárlók, regisztrálók, érdeklődők
Adatok leírása Vevő azonosítószám, neve, az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok (név, lakcím, telefonszám), a hívás dátuma, időpontja.
Adatok forrása Érintett
Adatok kezelésének időtartama A telefonos megkeresés idejére. Problémától függően a hibajegy kezelő rendszer megszűnéséig, ha oda fel lett vezetve.
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja -
Az adatkezelő neve és címe SZ & P Hungary Consulting Kft., 2766 Tápiószele Őrhegy út 5.
Az adatfeldolgozó neve és címe SZ & P Hungary Consulting Kft., 2766 Tápiószele Őrhegy út 5.
A tényleges adatkezelés helye Hibajegykezelő rendszer alkalmazásakor: Üzemeltetett VPS szerver hibajegy kezelő rendszer.
A tényleges adatfeldolgozás helye Hibajegykezelő rendszer alkalmazásakor: Üzemeltetett VPS szerver hibajegy kezelő rendszer.
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége SZ & P Hungary Consulting Kft. által üzemeltetett hibajegykezelő rendszer.
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Mobiltelefon hálózat, informatikai rendszer

3.7. Hibajegykezelő rendszer, ügyfélszolgálat

Adatkezelés megnevezése Hibajegykezelő rendszer, ügyfélszolgálat
Cél Ügyfélszolgálat
Jogalap A 1997. évi CLV. törvény 17/B. § - törvényi rendelkezés alapján jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja
Érintettek köre Webáruházban vásárlók, érdeklődők
Adatok leírása Vevőnek kiosztott hibajegy azonosító szám, neve, az ügyfél és az ügyintéző közötti email beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok (név, lakcím, telefonszám), a hívás dátuma, időpontja.
Adatok forrása Érintett
Adatok kezelésének időtartama A hibajegy kezelő rendszer megszűnéséig
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja -
Az adatkezelő neve és címe SZ & P Hungary Consulting Kft., 2766 Tápiószele Őrhegy út 5.
Az adatfeldolgozó neve és címe SZ & P Hungary Consulting Kft., 2766 Tápiószele Őrhegy út 5.
A tényleges adatkezelés helye Hibajegykezelő rendszer alkalmazásakor: Üzemeltetett VPS szerver hibajegy kezelő rendszer.
A tényleges adatfeldolgozás helye Hibajegykezelő rendszer alkalmazásakor: Üzemeltetett VPS szerver hibajegy kezelő rendszer.
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége SZ & P Hungary Consulting Kft. által üzemeltetett hibajegykezelő rendszer.
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Informatikai rendszer, OTOBO

3.8. A Saját Webáruházban leadott megrendelés összekészítés, kiszállítás

Saját webáruház: UNAS bérelhető webáruház https://gabit.hu

Adatkezelés megnevezése A Webáruházban leadott megrendelés összekészítés, kiszállítás
Cél A megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelt áru kiszállítása, teljesítése, dokumentálása, fizetése, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálása
Jogalap Az érintett önkéntes hozzájárulása.
Érintettek köre Webáruházban vásárlók
Adatok leírása Vevőszám, név, egyéb szállítási cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, az egyes megrendelések adatai (dátum, időpont, választott termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, fizetés módja, fizetendő összeg, a megrendelést igazoló számla adatai, kapcsolattartó adatai- neve, címe, telefonszáma.
Adatok forrása A Webáruházban leadott rendelések alapján.
Adatok kezelésének időtartama A Számv. tv. 169.§ (2) bek. alapján 8 év.
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja Adatok: név, szállítási cím, telefonszám, rendelés eredete, rendelésszám. Jogalap: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelő neve és címe SZ & P Hungary Consulting Kft., 2766 Tápiószele Őrhegy út 5.
1. Az adatfeldolgozó neve és címe SAMEDAY Delivery Solutions Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép. Telefonszám: +36-1-374-3890 - https://sameday.hu
2. Az adatfeldolgozó neve és címe FoxPost Zrt. 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. - https://foxpost.hu
3. Az adatfeldolgozó neve és címe MPL Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Postacíme: Budapest 1540, Cégjegyzékszám: 01-10-042463 - https://posta.hu
A tényleges adatkezelés helye https://gabit.hu UNAS bérelhető webáruház és üzemeltetett VPS szerver adatbázis
A tényleges adatfeldolgozás helye -
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége Futárszolgálat
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Informatikai rendszer, titkosított https API kommunikációval

3.9. A Saját Webáruházban leadott megrendelés kifizetése a Barion rendszerén keresztül

Saját webáruház: UNAS bérelhető webáruház https://gabit.hu
Barion POS: https://www.barion.com/hu/

Fontos megjegyezni, hogy az SZ & P Hungary Consulting Kft. nem tárol semmilyen bankkártya adatot. Minden adatközlés a Barion rendszere felé történik.

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/
https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Adatkezelés megnevezése A Webáruházban leadott megrendelés bankkártyával történő kifizetése
Cél Bankkártyás fizetés teljesítése.
Jogalap Az érintett önkéntes hozzájárulása.
Érintettek köre Webáruházban vásárlók, Barion
Adatok leírása Vevőszám, név, egyéb szállítási cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, az egyes megrendelések adatai (dátum, időpont, választott termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, fizetés módja, fizetendő összeg, a megrendelést igazoló számla adatai, kapcsolattartó adatai- neve, címe, telefonszáma.
Adatok forrása A Webáruházban leadott rendelések alapján.
Adatok kezelésének időtartama Lásd Barion adatvédelmi tájékoztató
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja Adatok: név, szállítási cím, telefonszám, rendelés eredete, rendelésszám. Jogalap: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelő neve és címe Barion Payment Zrt.
1. Az adatfeldolgozó neve és címe Barion Payment Zrt.
2. Az adatfeldolgozó neve és címe Barion Payment Zrt.
A tényleges adatkezelés helye Barion informatikai rendszere
A tényleges adatfeldolgozás helye -
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége Bankkártyás fizetés
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Informatikai rendszer, titkosított https API kommunikációval

3.10. Az EMAG áruházban leadott megrendelés összekészítés, kiszállítás

EMAG-on hirdetett termékeink megrendelésekor.

Adatkezelés megnevezése Az EMAG áruházban leadott megrendelés összekészítés, kiszállítás
Cél A megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelt áru kiszállítása, teljesítése, dokumentálása, fizetése, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálása
Jogalap Az érintett önkéntes hozzájárulása.
Érintettek köre Webáruházban vásárlók
Adatok leírása Vevőszám, név, egyéb szállítási cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, az egyes megrendelések adatai (dátum, időpont, választott termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, fizetés módja, fizetendő összeg, a megrendelést igazoló számla adatai, kapcsolattartó adatai- neve, címe, telefonszáma.
Adatok forrása Az EMAG webáruházában leadott rendelések alapján.
Adatok kezelésének időtartama A Számv. tv. 169.§ (2) bek. alapján 8 év.
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja Adatok: név, szállítási cím, telefonszám, rendelés eredete, rendelésszám. Jogalap: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelő neve és címe SZ & P Hungary Consulting Kft., 2766 Tápiószele Őrhegy út 5.
1. Az adatfeldolgozó neve és címe SAMEDAY Delivery Solutions Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép. Telefonszám: +36-1-374-3890 - https://sameday.hu
2. Az adatfeldolgozó neve és címe MPL Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Postacíme: Budapest 1540, Cégjegyzékszám: 01-10-042463 - https://posta.hu
A tényleges adatkezelés helye https://gabit.hu UNAS bérelhető webáruház és üzemeltetett VPS szerver adatbázis
A tényleges adatfeldolgozás helye -
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége Futárszolgálat
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Informatikai rendszer, titkosított https API kommunikációval

3.11. Facebook (Meta)

Adatkezelés megnevezése Facebook (Meta)
Cél A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása
Jogalap Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon
Érintettek köre Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a Webáruház facebook oldalát.
Adatok leírása Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve
Adatok forrása Érintett
Adatok kezelésének időtartama Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: https://facebook.com/legal/termshttps://facebook.com/legal/terms https://facebook.com/about/privacy
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja -
Az adatkezelő neve és címe SZ & P Hungary Consulting Kft., 2766 Tápiószele Őrhegy út 5.
Az adatfeldolgozó neve és címe Hibajegykezelő rendszer alkalmazásakor: Üzemeltetett VPS szerver hibajegy kezelő rendszer.
A tényleges adatkezelés helye -
A tényleges adatfeldolgozás helye -
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Informatikai rendszer

3.12. Facebook (Meta) Messenger és Chatbot

Adatkezelés megnevezése Facebook (Meta) Messenger és Chatbot
Cél Ügyfélszolgálat, tájékoztatás
Jogalap Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon. Önkéntes hozzájárulás csevegés indításakor.
Érintettek köre Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon.
Adatok leírása Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve
Adatok forrása Érintett
1. Adatok kezelésének időtartama Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: https://facebook.com/legal/termshttps://facebook.com/legal/terms https://facebook.com/about/privacy
2. Adatok kezelésének időtartama SZ & P Hungary Consulting Kft. által üzemeltetett Chatbot (csevegőrobot) munkamenetének idejéig
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja Az érintett facebook profil neve, messenger csevegés üzenete
Az adatkezelő neve és címe SZ & P Hungary Consulting Kft., 2766 Tápiószele Őrhegy út 5.
Az adatfeldolgozó neve és címe Botpress chatbot, üzemeltetett VPS szerver
A tényleges adatkezelés helye HostingBazis adatközpontjában bérelt VPS szerver
A tényleges adatfeldolgozás helye <https://hostingbazis.hu>
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége Üzemeltetett VPS szerver
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Informatikai rendszer, titkosított https JSON üzenetek

3.13. Adatkezelő által használt IT megoldások

Adatkezelés megnevezése Vásárlók és az Adatkezelő adatainak kezelése, biztonsági mentések
Cél Biztonsági mentések. Magas rendelkezésreállás. Felhasználói élmény javítása. Számviteli kötelezettség teljesítése
Jogalap A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a Számv. tv. 169. §(1)-(2) bekezdése
Érintettek köre A Webáruház vásárlók
Adatok leírása Vevő azonosítósszám, vezeték és keresztnév, szállítási cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám (mobil/vezetékes), az egyes megrendelések adatai (dátum, időpont, választott termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, elektronikus számla másolat, elektronikus garancialevél másolat. Biztonsági mentések.
Adatok forrása Vásárló, felhasználó. Adatkezelő által generált adatok.
Adatok kezelésének időtartama A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig vagy a Webáruház megszűnéséig. A regisztráció nélküli vásárlók esetében és a regisztrációval rendelkezők esetében a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
Az adatkezelő neve és címe SZ & P Hungary Consulting Kft., 2766 Tápiószele Őrhegy út 5.
Az adatfeldolgozó neve és címe Amazon Web Services (AWS)
A tényleges adatkezelés helye eu-central-1 régió (Frankfurt, Németország)
A tényleges adatfeldolgozás helye eu-central-1 régió (Frankfurt, Németország)
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége Adattárolás az AWS S3 rendszerében
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Informatikai rendszer, magas rendelkezésreállású adattároló réteg

3.14. Adatkezelő által használt IT megoldások - Smartlook

Adatkezelés megnevezése Vásárlók és az Adatkezelő adatainak kezelése, biztonsági mentések
Cél Felhasználói élmény javítása. Számviteli kötelezettség teljesítése
Jogalap A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a Számv. tv. 169. §(1)-(2) bekezdése
Érintettek köre A Webáruház látogatók
Adatok leírása Felhasználók viselkedése. Viselkedés elemzés.
Adatok forrása Vásárló, felhasználó. Adatkezelő által generált adatok.
Adatok kezelésének időtartama A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig vagy a Webáruház megszűnéséig. A regisztráció nélküli vásárlók esetében és a regisztrációval rendelkezők esetében a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
Az adatkezelő neve és címe SZ & P Hungary Consulting Kft., 2766 Tápiószele Őrhegy út 5.
Az adatfeldolgozó neve és címe Smartlook.com, s.r.o. ID No.: 095 08 830 with its registered office at: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, Czech Republic, EU privacy@smartlook.com
A tényleges adatkezelés helye Smartlook.com, s.r.o. ID No.: 095 08 830 with its registered office at: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, Czech Republic, EU
A tényleges adatfeldolgozás helye Smartlook.com, s.r.o. ID No.: 095 08 830 with its registered office at: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, Czech Republic, EU
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége Viselkedés elemzés.
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Informatikai rendszer

3.15. Adatkezelő által használt IT megoldások

Adatkezelés megnevezése Vásárlók és az Adatkezelő adatainak kezelése, biztonsági mentések
Cél Biztonsági mentések, Megtagadott, át nem vett csomagok és az azokkal kapcsolatos behajtási eljárásokhoz szükséges adatok
Jogalap A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a Számv. tv. 169. §(1)-(2) bekezdése
Érintettek köre A Webáruház vásárlók
Adatok leírása Vevő azonosítósszám, vezeték és keresztnév, szállítási cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám (mobil/vezetékes), az egyes megrendelések adatai (dátum, időpont, választott termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, elektronikus számla másolat, elektronikus garancialevél másolat. Biztonsági mentések.
Adatok forrása Vásárló, felhasználó. Adatkezelő által generált adatok.
Adatok kezelésének időtartama A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig vagy a Webáruház megszűnéséig. A regisztráció nélküli vásárlók esetében és a regisztrációval rendelkezők esetében a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
Az adatkezelő neve és címe SZ & P Hungary Consulting Kft., 2766 Tápiószele Őrhegy út 5.
Az adatfeldolgozó neve és címe Legal Labs Kft.
A tényleges adatkezelés helye Weboldal: https://payee.tech
A tényleges adatfeldolgozás helye Weboldal: https://payee.tech
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége Megtagadott, át nem vett csomagok és az azokkal kapcsolatos behajtási eljárásokhoz szükséges tevékenységek
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Informatikai rendszer

3.16. Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása.
A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat.
A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlap használójának önkéntes hozzájárulása.
Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.
A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra.
Ezeket az információkat a Google a Honlap üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltető felé.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

3.17. Facebook által elhelyezett cookie-k (sütik)

Az Adatkezelő Facebook oldalt üzemeltet, mely közvetlenül elérhető honlapjáról.
Facebook is elhelyez az érintett számítógépén különböző cookiekat, melyekről bővebben a https://www.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat, ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat.

A Honlapon külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig az adatkezelő minden felelősségét kizárja.

Az Adatkezelő a Cookie-k által gyűjtött adatokat célzott reklámüzenetek továbbítására jogosult felhasználni. A Cookie alkalmas a felhasználó több weboldalon keresztüli követésére.
Az Adatkezelő biztosítja az Érintettnek a lehetőséget, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja személyesen Adatkezelő székhelyén, illetve elektronikus levél útján.

4. Adatkezeléssel kapcsolats egyéb tények

4.1. Adatbiztonság

Az adatok megismerésére és az esetleges további adatkezelők, adatfeldolgozók munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

4.2. Személyes adatok tárolási ideje

Személyes adatait kizárólag jogszerű célokból, ezen célok megvalósításához szükséges ideig kezeljük.
Ha a továbbiakban már nincs szükségünk a személyes adataira, azokat biztonságos módon megsemmisítjük.
A szolgáltatásain teljesítéséhez azonban számunkra naprakész adatokkal kell rendelkeznünk, így a fentiekben jelölt megőrzési idő lejárta után a tárolt inaktív adatokat töröljük.

5. Az Ön jogai

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem adta érintetti jogaival.
Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.

5.1. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.

5.2. Az adatokhoz való hozzáférés joga

Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
Ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.

5.3. A tájékoztatás során a következő információkat adjuk

 • mi az adatkezelés célja,
 • milyen személyes adatok érintettek,
 • kik a továbbított adatok címzettjei,
 • mennyi a tárolási időtartam,
 • kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • felügyeleti hatósághoz (www.naih.hu) panasszal fordulhat,
 • ha 3. személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos információra.

5.4. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.

5.5 A törléshez való jog

Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:

 • A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
 • Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;
 • Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
 • ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.

5.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását.
A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját.
A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A korlátozás feloldásáról Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja majd.

6. Jogorvoslati lehetőség, panasz és érdeklődés

6.1. Jogorvoslati lehetőséggel és panasszal élés a NAIH-nál

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: https://www.naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat

Cím
1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11

E-mail / Levelezési cím
ugyfelszolgalat@naih.hu
1363 Budapest, Pf.: 9.

Hivatali kapu
Rövid név: NAIH
KR ID: 429616918

Telefon
+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400

6.2. Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatban érdeklődik

Kérjük lépjen kapcsolatba velünk: ugyfelszolgalat@support.gabit.hu
További lehetőségek: https://portal.gabit.hu/kapcsolat

SZ & P Hungary Consulting Kft. - 2022